Vår värdegrund

Glädje Trygghet Lärande Gemenskap

Värdegrunden är viktig och levande i vår verksamhet under hela dagen. Hela vårt arbetssätt genomsyras av trygghet, gemenskap, glädje och lärande.  Tryggheten är en förutsättning för allt arbete på förskolan hos såväl barnen som föräldrarna. När tryggheten uppnåtts kan man uppnå gemenskap och känna glädje, därefter kommer allt lärande. I vårt förhållningssätt till barnen utgår vi från det kompetenta barnet, att alla barn kan. Hela vårt arbetssätt går ut på att alla behövs och är värdefulla och bidrar till att vi har det bra på vår förskola.

Förskolan försöker att ta tillvara på varje tillfälle som ges att barnen utmanas i att lära sig nya saker. Allt lärande försöker vi genomföra på ett lustfyllt sätt genom att ta tillvara på barnens nyfikenhet och att använda leken som redskap för inlärning. Genom att utgå från barnens intressen motiverar vi barnen och gör verksamheten och aktiviteterna meningsfulla. Barnen får utforska och experimentera utifrån sina egna intressen och behov. Vi ger barnen den tid de behöver för att lära sig nya saker. Genom att visa barnen deras utveckling och framsteg ger vi barnen möjlighet att växa, få ett gott självförtroende och att få bli starka och självständiga och känna att de klarar saker på egen hand.

24 februari 2017