Verksamhet & Pedagogik

Utevistelsen är en viktig och naturlig del av vår verksamhet. Under utevistelsen sker en stor del av lärandet. Musik, rörelse, matematik och språk är andra områden barnen får ta del av dagligen i vår verksamhet. Förskolan ser lekens betydelse för barns utveckling och lärande som oerhört viktig. Vi använder leken som redskap för allt lärande där barnen får använda sig av sin fantasi, inlevelse, kommunikation och öva sin förmåga till empati för varandra. I leken får barnen samarbeta och lösa problem tillsammans samt ges möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Under läsåret 16/17 har förskolan valt att fokusera på teknik och naturvetenskap på olika sätt tillsammans med barnen.